“Туризмдин туруктуу өнүгүүсү: айыл ишкердүүлүк жана маданий мурастар” долбоорунун алкагында дипломдук практика. толугу менен