Факультет кыргызской филологии, педагогики и искусства


Кыргыз филология, тарых, педагогика жана искусство факультети


Кыргыз филология, тарых, педагогика жана искусство факультети К.Тыныстанов атындагы ЫМУнун гана сыймыгы эмес, ал республикалык машстабда эң абройлуу факультеттерден. Анткени, илимге эмгек сиңирген окумуштуулар, илимдин докторлору жана кандидаттары факультеттин кадрдык сапаттык деңгээлин көтөрүп турушат. Натыйжада окумуштуулардын сандык көрсөткүчү боюнча республикада эң алдыңкы факультеттерден болуп саналат.
Факультетибиздин тарыхы университетибиздин баскан жолу менен катарлаш. Факультетте Х.Карасаев З.Бектенов, Ж.Жусаев, К.Бейшембаев, Ж.Мамытов, Б.Жумабаев, С.Ыбыкеев, Ш.Орозакунов өңдүү залкар адамдар эмгектенишкен.
90-жылдардын башында ачылган Кыргыз филологиясы бөлүмү республикабыздагы ЖОЖдордон, Кыргыз УИАсынан атайын которулуп келишкен белгилүү илимпоз тилчи-адабиятчылар менен толукталды. Кийинки мезгилдерде булардын катарына Кыргыз Республикасынын илимине эмгек сиңирген ишмер, филология илимдеринин доктору, профессор А.Иманов, филология илимдеринин доктору, профессор Ж.Мамытов, филология илимдеринин докторлору, профессордун милдетин аткаруучуулар Ү.Асаналиев, Ж.Осмонова, А.Дунканаев, А.Абдыкеримоваларды кошсок болот.

1992-жылы Кыргыз филология факультети өз алдынча факультет болуп кайрадан уюшулган. Анын биринчи деканы доцент К.Абакиров өңдүү республикага белгилүү окумуштуулар факультеттин жаралышына, калыптанышына жана өнүгүүгө бет алышына зор салым кошушкан. 2019-2020-окуу жылынан баштап учурдагы өнүгүп-өзгөрүүлөргө байланыштуу Кыргыз филология, тарых, педагогика жана искусство факультети деп аталган. Учурда факультеттин деканы — филология илимдеринин доктору, профессордун милдетин аткаруучу Дунканаев Абдыкалык Токтогулович.
Азыр факультетибиздин жамаатында 54 адам эмгектенет. Алардын ичинде илимдин 6 доктору, (2 профессор, 4 профессордун милдетин аткаруучу), илимдин 23 кандидаты (6 доцент, 9 доценттин милдетин аткаруучу), ага окутуучулар , окутуучулар 11, лаборанттар 5, окуу мастерлери. Илимий даражалуулук 53,7% түзөт.

Жогорудагыдай курамдагы факультетибиздин мүчөлөрү тарабынан республикабыздын жогорку жана орто окуу жайлары үчүн окуу китептери, илимий монографиялар жазылып, окуу программалары түзүлүп, илимий макалалар жарыяланууда. Бул мезгил ичинде факультет окуу жайыбыздын ар тараптуу өнүгүүсүнө кошкон салымдары сыймыктанууга арзыйт. XXI кылымдын мыкты адистерин даярдоодо биздин факультетибиздин үлүшү зор.
Кыргыз филология, тарых, педагогика жана искусство факультетинде бакалавр багыты боюнча төмөнкүдөй кадрларды даярдоо каралган.
Кыргыз филология, тарых, педагогика жана искусство факультетинин профессорду-окутуучулар жамааты студенттерге билим жана тарбия берүүдө жогорку жоопкерчилик, терең изденүүчүлүк жана бекем ынтымак менен үлгүлүү иш-аракеттерди жүргүзүп жатышат.