Математика жана информациялык технологиялар факультети

Декан: Исабеков Кубатбек Абдыкеримович
физика-математикалык илимдердин кандидаты
Адрес: Каракол ш.,  Абдрахманов к., № 103, II корпус ИГУ, каб. № 411
Телефон: +996 3922 50116
Е-mail:kubatbek.isabekov@iksu.kg