Студенттик уюм

К. Тыныстанов атындагы ЫМУнун Студенттик уюму коомдук, өз алдынча башкаруу укугуна ээ, көз карандысыз өз ыктыяры менен бириккен стеденттенрден турган коомдук бирикме болуп эсептелет.

Студенттик уюмдун негизги милдети жана максаты студенттердин окуу процессиндеги укугун, кызыкчылыгын коргоо жана окуу сферасындагы талаптарынын канагаттандырылышына көмөк көрсөтүү, алардын инициативаларын колдоо менен бирге социалдык чөйрөдө студенттердин активдүүлүгүн жогорулатуу, студенттердин чечилбей жаткан маселелерин университетинин жетекчилигине жеткирүү, анын чечилип берилишине көмөк көрсөтүү.

Студенттик уюм төмөндөгүдөй курамдан турат:

Жогорку орган жалпы жыйын:

Төрагасы: Жаныбеков Каниет  

Төраганын орун басары: Асанкожоева Айпери

Башкы катчы: Джазылбекова Элянора

Маалымат- информациялык жана редколлегия: Касымова Сезим

Спорт комитет: Өскөнбаев Таалай

Маданий массалык иштер боюнча: Салим уулу Жанат

Университеттен тышкаркы иштердин байланыш  түзүү боюнча: Дүйшөкеева Эльзат, Асанбаев Ибарат

Финансылык боюнча жоопту: Абдымомунова Айзада