Табият таануу жана дене тарбия факультети

Декан: Осмонбаева Кымбатгүл Бейшеновна

биологиялык илимдердин кандидаты, доцент

Адрес: Каракол ш., К.Тыныстанов 32, ЫМУ I-корпус, каб. № 318

телефон: 03922 52692

e-mailkymbat_desperandum@rambler.ru

Табигый илимдер жана дене тарбия факультети тарыхка бай университеттин мурунку факультететеринин бири. Аймактардагы жалпы билим берүү мектептеринде педагогикалык кадрлардын жетишпестигинен, табигый илимий билим берүү тармагында 1971- жылы Табигый илимдер кафедрасы, ал эми 1974- жылдан Табигый географиялык факультети ачылган.

Факультеттин негизги максаты география жана биология мугалимдерин даярдап чыгаруу. Калыптанган жаӊы соода- сатык шарттарына жана айыл чарба тармактарына адистердин керек болгондугуна байланыштуу факультеттин базасында 1993- жылдан тартып экология, токой чарбасы, туризм тармактары боюнча адистерди даярдоо башталган. Кийинчерээк ЫМУнун окумуштуулар кеӊешинин чечими боюнча экология, токой чарбасы, туризм жана география кафедраларынын базасында «Туризм жана жаратылышты пайдалануу» институту, ал эми биология, химия жана фармация кафедралардын базасында химия- биология факультети түзүлгөн.

Университеттин структурасында байкалган бир топ өзгөрүүлөрдөн кийин 2016-2017 окуу жылынан баштап факультет «Табигый илимдер жана дене тарбия» факультети деп аталат.

Факультеттин түптөлүшүнө жана өнүгүшүнө зор салымын кошкон окутуучулар: Ш.Токомбаев- г.и.к., доцент, М.Жумагулов, Т.Абдыкадыров, Ж.Сыдыков, Э.Рыскулов.

Факультеттин ардактуу, сыймыктуу профессорлору: И.Асанбеков, Ш.Качекова, С.Кадыркулова, И.Осмонов, Б.Сабатаров. Доцент И.А.Асанбеков Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнө эмгек сиӊирген ишмер. Осмонбаева К.Б. факультеттин деканы биология илимдеринин кандидаты, доцент, айлана чөйрөнү коргоо боюнча отличник.

Азыркы убакта факультет төмөнкү багыттар жана адистиктер боюнча даярдайт.

Бакалавриат багыты боюнча:

  • Табигый илимий билим берүү- 550100

Профилдер: биология, география, химия

  • Биотехнология-720200

Профиль: биотехнология

  • Дене тарбия-532000

Профиль: дене тарбия

Профессорлор- окутуучулар курамы 35 адам, анын ичинен 10 илимдердин кандидаты, доценттер, 2-илимдердин кандидаты окумуштуу наамы жок, 3-доцент окумуштуу наамы жок, 7- ага окутуучулар, 8- окутуучулар.

ПОКнын сапаттык курамы 34,2% түзөт. Окутуу – жардам берүү персоналы: 5- ага лаборанттар жана 2- методист.

Факультетте 260 студент ар кандай багыттар жана адистиктер боюнча билим алууда.

Факультеттте окутуу иштери мамлекеттик билим берүү стандартка, адистиктердин окуу пландарына, окуу процессинин графигине, сабактардын ирээтине ылайыктуу жүргүзүлөт. Окутуучулардын окуу жүктөмдөрү алардын квалификациясына жана убакыттын нормасын эсепке алуу менен бөлүштүрүлөт. Кафедранын окутуучулары лекциялык, практикалык жана лабораториялык сабактардын жумушчу программаларын иштеп чыгышат.

Бакалавриаттын программасы боюнча студенттер үчүн жекече окуу пландары, силлабустар жана окуу- методикалык комплекстер иштелип чыккан. Окутуунун деӊгээлин контрольго алуу максатында окуу- методикалык комиссия иш алып барат. Окуу методикалык комиссиянын иши ачык сабактарды уюштуруу, окуу методикалык пособиялардын, окуу куралдардын иштелип чыгышына сунуштарды берүү. Илимий изилдөө ишмердүүлүк жылдык планына ылайыктуу жүргүзүлөт. Факультетте баардыгы болуп 5-аспирант жана изденүүчүлөр, кандидаттык диссертациясын жактоочулар, 2- докторлук диссертациясын жактоочулар бар. Квалификациясын жогорулатуу максатында факультеттин окутуучулары илимий борборлордо, алдыӊкы ЖОЖдордо, о.э. чет мамлекеттерде (Казакстан, Россия, Испания, Германия) стажировкаларды өтүшөт. Тарбиялык иштер билимдүү, толеранттуу, өз мекенин сүйгөн патриот жаштарды даярдоого багытталган. Азыркы убакта факультеттин структурасында 2 кафедра бар:

  1. Табигый илимдер кафедрасы
  2. Дене тарбия жана окутуу усулу кафедрасы

Өзүлөрүнүн квалификацияларын жогорулатуу максатындаокутуучулар эл аралык программаларга илимий стажировкаларга катышышат.

     Доцент Сариева Г.Е. 2009- жылы Сантьяго де Компостела (Испания) университетинде илимий стажировкаларын өтөгөн.

     2013– жылы доценттин милдетин аткаруучу Ч.А. Асанбекова ITEC эл аралык программасы боюнча илимий стажирокасын илимий изилдөө агрохимия борборунда Индия мамлекетинде өткөн. 2017-жылы ушул эле программа боюнча дене тарбия кафедрасынын методисти Бейшеева Т. стажировкадан өтүп келген.

     Факультетте академиялык мобилдүүлүк программасы боюнча 2017-2018 жж. ОШГУ жана ТалГУдан студенттер келип окушту.

2018-2019 окуу жылына Табигый илимдер кафедрасынан студенттердин ОШТУда окуп билим алуусу пландаштырылган.

         Факультеттин студентттери факультеттин жана университеттин деӊгээлинде өтүлө турчу ар кандай иш чараларга активдүү катышышып, көптөрү ардактуу грамоталар, сертификатттар, мактоо баракчалары, дипломдор менен сыйланышкан. Факультеттин бүтүрүүчүлөрү Республиканын ар кайсыл региондорунда билим берүү сферасында ийгиликтүү иштеп жатышат. Жыл сайын «Дене тарбия» адистиги боюнча студентттер спартакиадаларда, турнир, универсиадаларда байгелүү орундарды алышууда.