Физика-техникалык факультети

Декан: Абдулдаев Дамир Азизович
педагогика илимдеринин кандидаты, доцент
Адрес: Каракол ш., К.Тыныстанов к., I корпус, ИГУ, каб. № 32, № 21
Телефон: +996 392252762, +996 392250817
Е-mail: damir.abduldaev@iksu.kg

Физика-техникалык факультети К.Тыныстанов атындагы 75 жылдык тарыхы бар университетте физика жана техника боюнча адистерди даярдоо менен негизги факультеттердин катарына кирет.Факультет өзүнүн аудиториясынан мектептин мугалимдерин гана даярдабастан, илимдин кандидаттарын, докторлорун ал тургай Кыргызстандын Улуттук академиясынын президенти академик Жеенбаев Ж. ;КР УИА физика институтунун директору; т.и.д., профессор Орозбаков Т.республиканын экономика тармагынын министири Панкратов О.М. жана башка көптөгөн мамлекеттик жана коомдук ишмерлер Карыпкулов А., Сааданбеков Ж., Каниметов Ж. жана башкалар менен  сыймыктана алат.

1. Факультеттин кыскача тарыхы: 1940 жылдан баштап Приживальский мугалимдер ачылган күндөн баштап физика жана математика кафедрасы түзүлүп баштаган. 1971-ж. физика математикадан бөлүнүп өзүнчө факультет болуп уюшулган. 1998-жылы физика-техникалык факультети болуп өзгөрүлгөн. Азыркы учурда факультетти доцент Д.А. Абдулдаев жетектейт.

        2 . факультеттин түзүлүшү:

Факультетте 2 бүтүрүүчү кафедра иштейт:

  1. «Физика жана электркамсыздоо» кафедрасы- каф.башчысы,п.и.к, доцент Чыныбаев Р.Р.
  2. «Машина таануу жана автомобилдик транспорту» кафедрасы- каф. башчысы доцент Такырбашев А.Б.
  • Факультеттин профессордук-окутуучулук курамы:

 Факультеттин 2 илимдин  доктору,

 15 – илимдин кандидаты,

6 – ага окутуучулар,

9 окутуучу,

9 – окууга жардамчы кызматкерлер иштейт.

Факультетте илимий даражасы бар окутуучулар  59 % түзөт.

  • Материалдык техникалык базасы

Физика-техникалык факультетти адистерди даярдоо үчүн жакшы жабдылган материалдык-техникалык базага ээ – 1 илимий борбор, 21 лабораториялык кабинеттер, 5 интернет класс,1 электрберүү боюнча полигон (ЛЭП), 2 жыгач жана темир иштетүү боюнча устакана.

  • Билим берүү тармагы

Факультетте бакалавр боюнча төмөндөгү багыттар жана даярдоо профилдер күндүзгү жана сырттан окуу формасында жүргүзүлөт.

Багыты жана профили   Квалификациясы Академиялык даражасы Окуу мөөнөтү
1 550200 Физика-математикалык билим берүү
(бюджет, контракт) «Физика» профили
Бакалавр,
магистр
4,2
2 550800  Кесиптик билим берүү (инженер педагог) (бюджет, контракт) «Агробизнстеги техниклык системалар» Бакалавр,
магистр
4,2
3 640200  Электроэнергетикасы жана электротехника (контракт) «Электркамсыздоо» Бакалавр 4
4 670200 Транспортук жана техналогиялык машиналарды менен комплекстерди колдонуу (контракт)  «Транспорттук, техналогиялык машиналар жана жабдууларды иштетүү жана тейлөө» профили Бакалавр 4
5 670300 Транспорттук процесстердин техналогиясы. (контракт)  «Жол кыймылынын коопсуздугуу  жана аны уюштуруу» Бакалавр 4
  • Студенттик жашоо

Факультетте өзүн өзү башкаруу принциби менен иштеген студенттик союз уюштурулган. Мында студенттер кафедралар жана деканатар менен биргеликте студенттер арасында ар кандай тарбиялык жана маданий массалык иштерди алып барышат. Биздин студенттер университет жана факультет тарабынан уюштурулган ар кандай спорттук мелдештерге, фестивалдарга, дебаттарга акттивдүү катышат.

Эл аралык проэкттерге менен иштеген иштеген студенттер бар. Алардын ичинен эки студент :

1.Кокжалов Исламбек ЭС-31 тайпасынан  (Республика Чехия, г. Брно)

2.Азизов Нурсултан  ИП-31 тайпасынан  (Республика Португалия, г. Гимарайинш)         2018 жылы алыскы чет өлкөлөрдө проэкт боюнча барып келишти.