Экономика факультети

Декан: Сариев Фархат Байбосунович
экономика илимдеринин кандидаты, доцент
Адрес: Каракол ш., К.Тыныстaнова к. 32, каб. № 421
Телефон: +996 3922 52688

 • Факультеттин миссиясы: жогорку квалификациялуу экономист адистерин даярдоого багытталган  профессионалдык билим программаларын сунуштоо.
 • Негизги чечүүчү маселелери:
 • Сапаттуу билим алуу, илимий жана чыгармачылык потенциалды өнүктүрүү үчүн студенттерге максималдуу жагымдуу шарттарды түзүү;
 • Атат мекендик жана чет элдик эмгек рыногунда татыктуу таймаша турган жогорку квалификациялуу адистерди даярдоо. 

      1997-жылы Каракол башкаруу институту КР билим берүү жана илим министрлигинин буйругу менен К Тыныстанов атындагы ЫМУнун курамына өз алдынча структуралык бөлүм катары, К. Тыныстанов атындагы ЫМУнун экономика жана менеджмент институту болуп аталган.

        Экономика жана менеджмент институту 2011-жылы структуралык өзгөрүүлөргө байланыштуу экономика факультети болуп түзүлгөн.

Бүгүнкү күндө  факультетте 20 кызматкер  эмгектенет. Анын ичинен 4  илимдин кандидаттары, 3 доцент,  4 ага окутуучу, 9 окутуучу жана 1 методист, 2  лаборант эмгектенишет.

        Факультет 2 кафедрадан турат:

 • “Бухгалтердик эсеп, анализ жана аудит”  кафедрасы
 •  “Экономика, каржы жана салык салуу” кафедрасы

Факультет 580100 «Экономика» багытындагы «Бухгалтердик эсеп, анализ жана аудит», «Каржы жана насыя» багыттары боюнча адистерди даярдайт.Окуу мөөнөтү -4 жыл. 

      Факультеттин материалдык-техникалык базасы тиешелүү деңгээлде.Бардык кабинеттер окуу процессин жүргүзүүдө талапка ылайыкташтырылып, плакаттар, стенддер жана окуу көрсөтмө куралдар менен жабдылган. Окутуучулар жана студенттер мультимедиялык жабдуулар орнотулган аудиторияларда, илимий китепкананын  интернет-класстарында электрондук китепканадан пайдаланышат.

     Факультет Ыссык-Көл областынын туруктуу өнүгүшүнө коммерциялык банктар менен тыгыз байланышта болуп, Каракол шаарындагы «РСК» банкы, «Оптима» банкы, «Бай түшүм» банкы, «Финансы кредит» банкы, коммерциялык «Кыргызстан» банкы, «Айыл» банкы, «Демир» банкы, «Доскредо»ж.б.банктары менен келишим түзүлүп, факультетте тегерек столдор өткөрүлүп турат.

Факультеттин ЖОЖ аралык байланышы:

 • Кыргыз улуттук Университети, Бишкек шаары;
 • Кыргыз-Россия-Славян  университети, Бишкек шаары;
 • Бишкек салык экономикалык академиясы, Бишкек шаары;
 • Экономика  жана  ишкердүүлүк университети, Жалал-Абад областы;
 • К.Скрябин атындагы Кыргыз Улуттук агрардык университети, Бишкек шаары;
 • Ош мамлекеттик университети, Ош шаары;
 • М.М.Адышев атындагы Ош технологиялык университети,Ош шаары
 • Нарын мамлекеттик университети, Ош шаары;
 • Укук, каржы жана бизнести башкаруунун Эл аралык академиясы Бишкек шаары;
 • Н.Исанов атындагы архитектура жана транспорт, курулуш  кыргыз мамлекеттик университети Бишкек шаары.