Кыргыз филологиясы, тарых, педагогика жана искусство факультети


Аталган факультеттин тарыхы университетибиздин баскан жолу менен катарлаш. 1940-жылдары филология кафедрасынын башчысы болуп В.В.Костылев кызмат кылган. 1960-жылдары факультетке орус адабияты жана чет тилдер кафедралары кошулган. 1990-жылдардын башында ачылган кыргыз филологиясы бөлүмү республикабыздагы ЖОЖдордон, Кыргыз УИАсынан которулуп келген А.Иманов, Ү.Асаналиев, С.Бегалиев, Ж.Мамытов, Ж.Осмонова сыяктуу илимпоз, тилчи-адабиятчылар менен толукталган. 1992-жылы Кыргыз филология факультети өз алдынча факультет болуп кайрадан уюшулган. Анын калыптанып өнүгүшүнө биринчи декан катары К.Абакиров, доценттер Ж.Андабекова, А.Дунканаевдер ошол кездеги жамааты менен бирге зор салым кошушкан.


2018-2019-окуу жылынан баштап учурдагы өнүгүп-өзгөрүүлөргө байланыштуу Кыргыз филология, тарых, педагогика жана искусство факультети деп аталат. Факультеттин деканы – филология илимдеринин кандидаты, доцент Койлубаева Айгул Кадырбаевна.

Факультетибиздин жамаатында 54 адам эмгектенет. Алардын ичинде илимдин 5 доктору, (5 профессор), илимдин 23 кандидаты (9 доцент), ага окутуучулар – 8, окутуучулар -12, лаборанттар -5, окуу мастери-1, методист-1. Илимий даражалуулук 47,45%ды түзөт.

Факультеттин эл аралык байланышы:
• Ү.Асаналиев, А.Дунканаев жана А.Койлубаевалар Казак Мамлекеттик педагогикалык институтундагы эл аралык конференцияга катышып, алар тарабынан тил илиминин маселелери боюнча илимий баяндамалар жасашып, илимий журналга жарыяланган. Мындан тышкары А.Дунканаев кызматташуу максатында Түркиянын Кастомону университетине барып, лекцияларды окуган.
• Факультетте Эл Аралык долбоордун негизинде 2017-жылы «Энелер мектеби» уюшулган.
• 20.09.2013 АКШ элчилигинин искусство программасынын негизинде Америкалык көө менен cүрөт тарткан cүрөтчү Патрик Хаяши көркөм cүрөт жана дизайн адистигинин студенттерине мастер-класс өткөргөн.
• 23.11.14 жылы Россия федерациясынын илим жана билим министрлигинин В.И. Шукшина атындагы «Алтай мамлекеттик билим берүү академиясынын Көркөм cүрөт адистигинин» студенти Лошкова Кристина Витальевнанын көркөм cүрөт жана дизайн адистиктеринин 1-2-3 курстарынын студенттери менен мастер-класс сабагын өткөргөн.

Факультеттин ЖОЖдор аралык байланышы:
И.Арабаев атындагы КМПУ, БГУ, Ж.Баласагын атындагы КУУ, ОШМУ жана Кыргыз билим берүү академиясы менен байланышта иш алып барат. Кафедра мүчөлөрүнөн А.Дунканаев, А.Койлубаева, Т.Байтикова, Н.Жумашова, А.Анапияевалар жогрку окуу жайлары менен тыгыз байланыштарды жүргүзүп турат.
Илим багытындагы иштерди өркүндөтүү жана тажырыйба алмашуу максатында ф.и.д., А.Дунканаев, п.и.к. Ч.Курманалиева ОШМУнун окумуштууларына, аспиранттарына, магистранттарына онлайн түрүндө лекцияларды өткөрүп турат. Өз кезегинде алар тарабынан да лекциялар окулуп турат.

Факультеттин структурасына 5 кафедра кирет:
1.Кыргыз тили кафедрасы;
2.Кыргыз адабияты жана манастаануу кафедрасы;
3.Башталгыч билим берүү кафедрасы;
4.Көркөм сүрөт жана дизайн кафедрасы;
5. Тарых, философия жана социология.