Университеттин миссиясы

Миссия: “К.Тыныстанов атындагы Ысык-Көл мамлекеттик университети – аймактык, улуттук жана эл аралык эмгек рынокторунда талап кылынган, заманбап маалымат технологияларын билген, бийик инсандык сапаттарга жана жалпы адамзаттык маданий баалуулуктар тууралуу билимдерге ээ, жогорку квалификациялуу жана атаандаштыкка жөндөмдүү адистерди даярдоо аркылуу Ысык-Көл областынын социалдык-экономикалык өнүгүүсүнө өбөлгө түзүүчү билим берүүчүлүк, илимий жана маданий борбор.”

Университеттин миссиясы, максаттары жана сапат жаатындагы саясаты