К.Тыныстанов атындагы ЫМУнун туризм жана айлана чөйрөнү коргоо кафедрасынын окутуучулары, туризм, экология адистиктеринин студенттери жана Энактус командасы Дүйнөлүк тазалык күнүнө карата акцияга активдүү катышышты.