2021-жылдын 23-сентябрында камкордук кеңештин кезектеги отуруму болуп өттү.
Отурумда:
-2021-2022 окуу жылына камкордук кеңештин иш планын бекитүү;
-ЫМУнун окуу корпустарында, жатаканада жүргүзүлгөн ремонт иштери жана компьютердик техникалар менен камсыздоо иштеринин жыйынтыгы;
-2021-2022-окуу жылына карата окуу акысынын төлөмдөрүн бекитүү;
-Жаткананын акы төлөө өлчөмдөрүн бекитүү;
-ЫМУнун профессордук-окутуучулук курамынын жана кызматкерлердин эмгек акысынын өлчөмдөрүн бекитүү, акчалай сыйлыктарды ыйгаруу жана материалдык жардам көрсөтүү тууралуу маселелер каралды.
Шартка байланыштуу камкордук кеңештин айрым мүчөлөрү отурумга ZOOM тиркемеси аркылуу катышты.