Набор в аспирантуру

К.Тыныстанов атындагы Ысык-Көл мамлекеттик университети

2021-2022 окуу жылына карата күндүзгү жана сырттан окутуу бөлүмдүрүнө аспиранттарды кабыл алууну жарыялайт

Сиздерди кызыктырган маалыматтар боюнча илим жана инновациялар бөлүмүнө кайрылсаӊыздар болот.

Дареги ЫМУ 2-корпус 305-кабинет.

Тел:   0702 728 186; 0555 922 665

Аспирантурага тапшыруу үчүн керектелүүчү документтердин тизмеси:

1. Аспирантурага тапшыруу үчүн ректордун наамына арыз;

2.Кадрларды тизмеге алуучу өздүк баракча, сүрөтү менен   (5х6) (толтурулуп, тастыкталганы зарыл);

3. Нотариустан тастыкталган дипломдун көчүрмөсү (жогорку билим тууралуу);

4. Мүнөздөмө (иштеген же окуган жеринен);

5. Паспорттун көчүрмөсү;

6. Автобиография.

Эскертүү!!! Документтерди кабыл алуу мөөнөтү                                                                                                                                                                                    

6.12.2021 чейин.

Иссык-Кульский государственный университет им. К.Тыныстанова

объявляет набор в аспирантуру на очную и заочную форму обучения на 2021-2022 учебный год

Обращаться в отдел науки и инноваций.

Адрес: ИГУ 2-корпус  305 кабинет.

Тел: 0702 728 186; 0555 922 665

Список документов необходимых для поступления в аспирантуру:

  1. Заявление на имя ректора о поступлении в аспирантуру;
  2. Личный листок по учету кадров (заполненный и заверенный  с фотографией), фотография 5х6;
  3. Диплом о высшем образовании, заверенный нотариусом;
  4. Характеристика (рекомендательное письмо с места работы, учебы);
  5. Копия паспорта;
  6. Автобиография.

ВНИМАНИЕ!!! Прием документов до 6.12.2021