К.Тыныстанов атындагы ЫМУнун филология факультетинин студенттери Кыргыз-Түрк «Манас» университети тарабынан, Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүнө карата даярдалган “Айтматов-Фиеста” аттуу университеттер аралык фестивалга катышып, 2-орунга ээ болушту.
Фиестада Кыргызстандын университеттеринен келген студенттер Айтматовдун чыгармаларынан композициялар, “Менин Айтматовум” темасындагы баяндамалар ж.б. конкурсттук жарыштарга катышты.