2021 -жылыдын 17-декпбрында физика жана электркамсыздоо кафедрасы жана колледждин табигый-техникалык ПЦКсы бирдикте “Энергияны үнөмдөөчү жана энергоэффективдүү технологиялар” темасында семинар өткөрүштү. Семинарга Ж.Баласагын атындагы КМУ нун доценти, КР ИА мүчө.-корр. Абдулдаев О.Т., КМТУнун ага окутуучусу Асанов А., “Чыгышэлектро” окуу борборунун директору Муканбетов Р.Ж., ЫЖЧЭТИ (ИПВЭС) подстанциясынын башчысы Жолдошев Д.С., линия кызматынын башчысы Асанов Т.И. катышышты. Семинарда бүгүнкү күндө өтө маанилүү болгон энергияны үнөмдөөнү жолдору жана механизмдери талкууланды.