Ош мамлекеттик университети студенттерди ички академиялык мобилдүүлүк боюнча 2021-2022 окуу жылынын экинчи семестрине кабыл алууну баштады.

Керектелүүчү документтер:

  • паспорттун копиясы
  • транскрипт
  • анкета (үлгү тиркелет)
  • флюрографиядан өткөндүгү тууралуу документ
  • окуу графиги

Акыркы мөөнөт: 15-февраль

Сурап билүү үчүн К. Тыныстанов атындагы ЫМУнун Эл аралык байланыштар бөлүмү, II корпус 309-кабинет.

Тел.: 0700 039220