Студенттерди колдоо жана өнүктүрүү борбору

Борбордун негизги багыттары бул мыкты европалык тажрыйбага негизделген атайын иштелип чыккан методологиянын жана инструменттердин негизинде, студенттер жана бүтүрүүчүлөр үчүн кеңейтилген жана жаңыланган кызматтарды көрсөтүү,  ааламдашкан дүйнөнүн талаптарына жооп берген жана студенттер менен мугалимдердин арасында сапатты камсыздоо маданиятын өнүктүрүү.

Борбор SSDS TEMPUS долбоору тарабынан негизделген.

Дарек: г. Каракол, ул. Абдрахманова 103, ЫМУ II корпус, 213-кабинет

Тел.: 03922 50771