Орус тилин окутуу борбору

Орус тили борбору (ОТБ) 2005-жылы түзүлгөн. Учурда (ОТБ) жакшы китеп фондуна ээ, ошондой эле аудиокитептер, компакт-дисктер, Россия Федерациясынын Кыргызстандагы элчилигинин жана КРСУнун Аймактык славян таануу илим-изилдөө институтунун кинотекасы менен жабдылган. 

Негизги милдеттери:

♦ орус тилин расмий тил катары жайылтууну камсыз кылуу;

♦ Ысык-Көл облусунда орус таанууну өнүктүрүү;

♦ «Орус тили кызматы» боюнча аймактык консультациясын түзүү;

♦ орус тили мугалимдеринин квалификациясын жогорулатуу (семинарлар, тегерек столдор, мастер-класстар, тренингдер, форумдар, Россияда конференциялар, долбоорлорду даярдоо жана жазуу);

♦ Ысык-Көл облусунун калкынын сүйлөө маданиятын жана сабаттуулугун жогорулатууга багытталган чараларды иштеп чыгуу;

♦ иш-чараларды өткөрүү: орус маданиятынын күндөрү, фестивалдар, мектеп окуучуларынын жана студенттердин арасында олимпиадалар;

♦ чет өлкөлүк граждандар үчүн орус тили боюнча курстарды жана лингвистикалык эмес факультеттердин студенттери үчүн даярдоо курстарын уюштуруу жана жүргүзүү;

Борбордун негизги жетишкендиктери:

♦ 2005-2008жж. – Ысык-Көл облусунун мугалимдери үчүн семинарлар, тренингдер;

♦ орус тили боюнча жылдык олимпиада;

♦ 2009-жыл. Орус адабиятынын «Өлкө бийик шыктануу» фестивалы;

♦ 2013-жыл. Ч.Айтматовдун 85 жылдыгына арналган орус адабиятынын фестивалы;

♦ 2013-жыл. «РИД» коомдук уюму жана «Волна Ысык-Көл» ТРКсы Каракол шаарынын мэриясынын жыйындар залында «Орус тили сааты» долбоорунун бет ачарын өткөрүштү.

Бул долбоор “Русский мир” фонду тарабынан колдоого алынган.

Адрес: Каракол ш., Ю.Абдрахманова 130 көч., №206 каб.  

Тел.: +9963922 50257