Тил ресурстук борбору жана лингафон лабороториясы

Тил-ресурстук борбору жана лингафон лабороториясы чет тилдер боюнча адистерди даярдоого багытталган. Борбор заманбап мультимедиялык жабдуулар менен жабдылган. Чет тил мугалимдери Европанын алдыңкы университеттеринде билим алышкан.

Дареги: Каракол ш., Абдрахманов көч.130,  ЫМУ IV корпус, 317,312-кабинет