“ТҮРК ДҮЙНӨСҮ”

 ЭЛ АРАЛЫК ПЕДАГОГИКАЛЫК КОНГРЕССИ

Урматуу кесиптештер!!!

Кыргыз –Түрк “Манас” университети жана К.Тыныстанов атындагы Ыссык–Кѳл мамлекеттик университеттери 2022-жылдын 27-29- майында:  “Түрк дүйнѳсү” Эл аралык педагогикалык Конгрессине   катышууга чакырат.

Конгресстин максаты: Түрк дүйнѳсүнүн билим берүү чѳйрѳсүндѳгү илимий  изилдѳѳлѳр, практикалык тажрыйбалар, проблемаларды  ортого коюу, талкуулоо жана сунуштарды иштеп чыгуу.

Конференцияга илимий кызматкерлер, жогорку жана атайын орто кесиптик билим берүүчү окуу жайлардын окутуучулары, мектеп мугалимдери, магистранттар, аспиранттар катыша алат.

Конгресстин  ишине  онлайн формасында да  катышууга болот.

Конгрессте кабыл алынган докладдардын тезистери тезис китебинде, докладдардын толук тексттери илимий макала түрүндѳ К. Тыныстанов атындагы Ысык–Кѳл мамлекеттик университетинин “ЫМУнун жарчысы” илимий журналында басылып чыгат. Мындан тышкары, катышуучулардын докладдарынын толук тексттери рецензиялоо процесси аяктагандан кийин конгрессти колдогон эл аралык журналдарда акысыз жарыяланышы мүмкүн.

Баяндамалар кыргыз, түрк, орус жана англис тилдеринде кабыл алынат.

Уюштуруучулар:

Кыргыз -Түрк “Манас” университети, гуманитардык факультети, педагогика бөлүмү

К. Тыныстанов атындагы Ысык-Көл мамлекеттик университети

Конгресстин темалары

 • Мугалим даярдоо
 • Билим берүү философиясы
 • Социалдык педагогика
 • Этнопедагогика
 • Билим берүү тарыхы
 • Билим берүү программалары жана окутуу
 • Билим берүүнү башкаруу
 • Окутуунунун натыйжаларын өлчөө жана баалоо
 • Педагогикалык-психологиялык кеңеш жана көмөк
 • Жогорку билим берүү
 • Драма жана билим берүү
 • Компьютер жана билим берүү технологиялары
 • Дистанттык билим берүү
 • Мектепке чейинки билим берүү
 • Башталгыч билим берүү
 • Тилдерге үйрѳтүүнүн теориясы жана методикасы
 • Түрк элдеринин адабиятын окутуунун теориясы жана методикасы
 • Түрк дүйнѳсүнүн тарыхын окутуу
 • Социалдык –гуманитардык илимдерди окутуунун теориясы жана методикасы
 • Социалдык илимдер

Маанилүү даталар:

Докладдын тезисин жөнөтүүнүн акыркы күнү:18.05.2022

Конгресстин программасынын жарыяланышы:20.05.2022

Тезистердин жарыяланышы:23.05.2022

Конгресс өтө турган күн:28-29.05.2022

Баяндамалардын толук текстинин жарыяланышы                                                                    

УЮШТУРУУ ТОБУ

Ардактуу төрагалар

Проф. Докт. Алпаслан Жейлан Кыргыз -Түрк “Манас” университетинин ректору

Проф. Докт.  Асылбек Кулмырзаев Кыргыз -Түрк “Манас” университетинин 1-проректору

Доцент  Аскарбек Иманбаев К. Тыныстанов атындагы Ысык-Көл мамлекеттик университетинин ректору

Уюштуруу комитетинин төрагасы

Проф.Др. Ахмет Беше Кыргыз -Түрк “Манас” университети, Гуманитардык факультеттин деканы

Проф. Докт. Акматали Алимбеков Кыргыз -Түрк “Манас” университети, педагогика бөлүмүнүн башчысы

 Уюштуруу комитети

Проф. Докт. Күршад Йылмаз

Проф. Докт. Мехмет Ариф Өзербаш

Доц. Докт. Эркан Эфилти

Доц. м.а. докт. Явуз Эржан Гүл

Доцент Нургүл Ишенбекова

Доцент Толкун Асирдинова

Доцент Yпөл  Керимбаевна 

Редколлегия

 1. Проф. Докт. Айтунга Огуз Күтахия Думлупынар университети, Түркия
 2. Проф. Докт. Эбру Огуз Мимар Синан Көркөм өнөр университети, Түркия
 3. Проф. Докт. Фулия Топчуоглу Үнал Күтахия Думлупынар университети, Түркия
 4. Проф. Докт. Хасан Басри Мемдухоглу Сиирт университети, Түркия
 5. Проф. Докт. Хасан Йылмаз Нежметтин Эрбакан университети, Түркия
 6. Проф. Докт. Мехмет Барыш Хорзум Сакария университети, Түркия
 7. Проф. Докт. Мурат Ташдан Карс Кафкас университети, Түркия
 8. Проф. Докт. Надир Челикөз Йылдыз техникалык университети, Түркия
 9. Проф. Докт. Рүштү Йешил Сакария университети, Түркия
 10. Проф. Докт. Селахаттин Авшароглу Нежметтин Эрбакан университети, Түркия
 11. Проф. Докт. Шенай Сезгин Нартгүн Болу Абант Иззет Байсал университети, Түркия
 1. Проф. Докт. Тунжер БүлбүлТракия университети, Түркия
 2. Проф. Докт. Татьяна Петрова Чуваш мамлекеттик педагогикалык университети, Россия Федерациясы
 1. Проф. Докт. Иннокентий Готовцев Чурапчин мамлекеттик институту, Россия
 2. Проф. Докт. Илхамия Галимзиянова Казань мамлекеттик консерваториясы, Россия
 1. Проф. Докт. Ойнисо Мусурмонова Низами Ташкент мамлекеттик педагогикалык университети, Өзбекстан
 1. Проф. Докт. Рохат Сафарова Кориниязи Өзбек илим-изилдөө институту,Өзбекстан
 1. Проф. Докт. Холбой Ибрагимов Өзбек мамлекеттик дүйнөлүк тилдер университети, Өзбекстан
 2. Проф. Докт. Нурсулуу Алгожаева Аль-Фараби Казак мамлекеттик университети, Казакстан
 3. Доц. Докт. Мухаммедрахим Курсабаев Абай мамлекеттик педагогикалык университети, Казакстан
 1. Доц. Докт. Флора Хабибуллина Мари мамлекеттик университети, Россия     
 2. Доц. Докт. Инабат Даминова  Ош мамлекеттик педагогикалык университети, Кыргызстан
 3. Доц. Докт. Асийе Токер Гөкче Кожаели университети, Түркия
 4. Доц. Докт. Хамит Өзен Эскишехир Османгази университети, Түркия
 5. Доц. Докт. Рамазан Гөк Акдениз университети, Түркия
 6. Доц. Докт. Айнур Бозкурт Бостанжы Ушак университети, Түркия
 7. Ага окутуучу докт. Икрам Чынар Кафкас университети, Түркия
 8. Ага окутуучу докт. Үмит Полат Өмер Халис Демир Нигде университети, Түркия
 9. Ага окутуучу докт. Серкан Арык Күтахия Думлупынар университети, Түркия
 10. Ага окутуучу докт. Эрен Кесим Анадолу университети, Түркия
 11. Докт. Мустафа Челик Күтахия Думлупынар университети, Түркия
 12. Докт. Инжи Өзтүрк Эркочак Анкара университети, Түркия
 13. Проф. докт. Аида Абдыкеримова К. Тыныстанов атындагы ЫМУ
 14. Проф. докт. Бакыт Калдыбаев К. Тыныстанов атындагы ЫМУ
 15. Доц. Гүлайым Абыласынова К. Тыныстанов атындагы ЫМУ

  Секретариат

Ассистент Арген Жумгалбеков

Ага окутуучу Сайрагүл Акмолдоева

Тезистердин жөнөтүлүшү

Конгресске сунуштала турган тезистерди кыргыз, түрк, орус же англис тилдеринде төмөндөгү электрондук даректерге жөнөтүүгө болот: egitimkongre2022@gmail.comnaukaigu@gmail.com,  interiksu@gmail.com. Тезис китеби электрондук форматта даярдалат. Конгресске катышуу акысыз. Конгресске жөнөтүлө турган бардык тезистер төмөндөгү форматта даярдалышы шарт.

Жазуу эрежелери

Конгресске жөнөтүлгөн баяндамалардын тезистери 250 сөздөн ашпоосу  керек. Microsoft Word, Times New Roman, 12, бирдик сап аралыгында, эки тарапка тегизделген. Кагаз бетинин четки талаалары: сол тараптан – 3 см; оң, жогорку, төмөнкү тараптан – 2 см, абзацтык кириш – 1,25 см. Тезистин темасы кагаз бетинин ортосунда баш тамгалар менен жазылат. Автор(-лор)дун аты-жөнү теманын астында 1 сап боштук ташталып, оң тарапка жазылат жана тийиштүү болгон мекеменин аталышы да белгиленет.

 

Толук тексттин жөнөтүлүшү

Баяндамалардын толук тексттери конгресс тарабынан талап кылынган жазуу эрежелерине ылайык даярдалып жөнөтүлүүсү шарт. Эрежеге ылайык даярдалбаган толук тексттер кароого алынбай тургандыгын эскертебиз.

Жазуу эрежелери

1.Жарыяланган материалдарда УДК, авторлор жөнүндө маалыматтар, алардын иштеген жери жана электрондук дареги көрсөтүлөт;

2.Бардык жарыяланган илимий макалалардын библиографиялык тизмелери, учурдагы ГОСТ же АРА (American Psychological Association) тарабынан каралган талаптардын негизинде басып чыгаруу эрежелерине ылайык түзүлүшү керек.

3.Илимий макаланы жарыялоодо кыргыз, орус жана англис тилдеринде ачкыч сөздөр (5-10 сөздөн кем эмес) жана аннотациялар (кеминде 100-250 сөз) болушу милдеттүү;

4.Макалалардын тексти 5 беттен кем эмес (шрифт – Times New Roman, шрифттин өлчөмү – 12; интервал – 1,0; четтери – 4 тараптан – 2,5 см) электрондук жана басма түрүндө;

5.Рецензенттер илимий макалаларга рецензенттин кол тамгасы менен уюмдун мөөрү менен бекитилет (электрондук почта аркылуу жөнөтүлгөндө сканерленген версиясын көрсөтүңүз).


Международный педагогический конгресс

“ТЮРКСКИЙ МИР”

Уважаемые коллеги!!!

Кыргызско-Турецкий университет “Манас” и Иссык-Кульский государственный университет им.К.Тыныстанова  27-29 мая 2022 года  приглашает принять участие  в международном педагогическом конгрессе “Тюркский мир”

Цель конгресса: Обсуждение научных исследований, практического опыта, проблем тюркского мира в сфере образования и разрабатывание предложений.

В конференции могут принять участие научные сотрудники, преподаватели высших и средних профессиональных учебных заведений, учителя школ, аспиранты и магистранты.

В работе конференции можно принять участие в он-лайн формате.

Принятые тезисы докладов будут опубликованы в тезисной книге, а полные тексты статей в научном журнале Иссык-Кульского государственного университета им. К.Тыныстанова “Вестник ИГУ”. Кроме того, после завершения процесса рецензирования, полные тексты докладов могут быть опубликованы в международных журналах, поддержавших данный конгресс.

Статьи принимаются на кыргызском, турецком, русском и английском языках.

Организаторы:

 • Кыргызско-Турецкий университет “Манас”, гуманитарный факультет, отделение педагогики
 • Иссык-Кульский государственный университет им.К.Тыныстанова

Темы работы конгресса:

 • Подготовка учителя
 • Философия образования
 • Социальная педагогика
 • Этнопедагогика
 • История образования
 • Образовательные программы и обучение
 • Управление образованием
 • Оценивание и измерение результатов обучения
 • Психолого-педагогические советы и помощь
 • Драма и образование
 • Компьютер и образовательные технологии
 • Дистантное образование
 • Дошкольное образование
 • Образование в начальных классах
 • Теория и методика обучения языкам
 • Теория и методика обучения литературе тюркских народов
 • Обучение истории тюркского мира
 • Теория и методика обучения социально-гуманитарным наукам
 • Социальные науки

Значимые  даты:

Последний день приема тезисов докладов:18.05.2022

Публикация программы конгресса:20.05.2022

Публикация тезисов:23. 05. 2022

День прохождения конгресса:28-29.05. 2022

Публикация полных текстов статей:                                                                  

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ГРУППА

Почетные председатели:

Проф. Докт. Алпаслан Жейлан Ректор Кыргызско-Турецкого университета “Манас” университетинин ректору

Проф. Докт.  Асылбек Кулмырзаев первый проректор Кыргызско-Турецкого университета “Манас”

Доцент  Аскарбек Иманбаев Ректор Иссык-Кульского государственного университета им.К.Тыныстанова

Председатель оргкомитета:

Проф.Др. Ахмет Беше Кыргызско-Турецкий университет”Манас”, декан гуманитарного факультета

Проф. Докт. Акматали Алимбеков Кыргызско-Турецкий университет “Манас”, заведующий отделом педагогики

Оргкомитет:

Проф. Докт. Күршад Йылмаз

Проф. Докт. Мехмет Ариф Өзербаш

Доц. Докт. Эркан Эфилти

Доц. м.а. докт. Явуз Эржан Гүл

Доцент Нургүл Ишенбекова

Доцент Толкун Асирдинова

Доцент Yпел  Кадыркулова

Редколлегия:

 1. Проф. Докт. Айтунга Огуз Университет Күтахия Думлупынар, Турция
 2. Проф. Докт. Эбру Огуз Университет искусств им. Мимара Синана, Турция                                                                      
 3. Проф. Докт. Фулия Топчуоглу Үнал Университет Күтахья Думлупынар, Турция
 4. Проф. Докт. Хасан Басри Мемдухоглу Университет в Сиирте, Турция
 5. Проф. Докт. Хасан Йылмаз Университет Нежметтин Эрбакана, Турция
 6. Проф. Докт. Мехмет Барыш Хорзум Университет Сакария, Турция
 7. Проф. Докт. Мурат Ташдан Университет Кавказ в  Карсе, Турция
 8. Проф. Докт. Надир Челикөз Технический университет Йылдыз, Турция
 9. Проф. Докт. Рүштү Йешил Университет Сакарья, Турция
 10. Проф. Докт. Селахаттин Авшароглу ниверситет Нежметтин Эрбакана, Турция
 11. Проф. Докт. Шенай Сезгин Нартгүн Университет Болу Абанта Иззета Байсала, Турция
 12. Проф. Докт. Тунжер Бүлбүл Университет Тракия, Турция
 13. Проф. Докт. Татьяна Петрова Чувашский государственный педагогический университет, Россия Проф. Докт. Иннокентий Готовцев Чурапчинский государственный институт, Россия
 14. Проф. Докт. Илхамия Галимзиянова Казанская государственная консерватория, Россия
 15. Проф. Докт. Ойнисо Мусурмонова Ташкентский государственный педагогический университет им. Низами, Узбекистан
 16. Проф. Докт. Рохат Сафарова Узбекский научно-исследовательский институт им. Кориниязи, Узбекистан
 17. Проф. Докт. Холбой Ибрагимов Узбекский государственный университет мировых языков, Узбекистан
 18. Проф. Докт. Нурсулуу Алгожаева Казахский государственный университет  им. Аль-Фараби, Казакстан
 19. Доц. Докт. Мухаммедрахим Курсабаев Казахский  государственный педагогический университет им. Абая, Казакстан
 20. Доц. Докт. Флора Хабибуллина Марийский государственный университет, Россия          
 21. Доц. Докт. Инабат Даминова Ошский государственный педагогический университет, Кыргызстан
 22. Доц. Докт. Асийе Токер Гөкче Университет Коджаели, Турция
 23. Доц. Докт. Хамит Өзен Университет Османгази Эскишехир, Турция
 24. Доц. Докт. Рамазан Гөк Университет Акдениз, Турция
 25. Доц. Докт. Айнур Бозкурт Бостанжы Ушакский университет, Турция
 26. Ага окутуучу докт. Икрам Чынар Университет Кафкас, Турция
 27. Ага окутуучу докт. Үмит Полат Университет им.Ниде Омера Халис Демир, Турция
 28. Ага окутуучу докт. Серкан Арык Университет Күтахья Думлупынар, Турция
 29. Ага окутуучу докт. Эрен Кесим Анатолийский университет, Турция
 30. Докт. Мустафа Челик Университет Күтахья Думлупынар, Турция
 31. Докт. Инжи Өзтүрк Эркочак Анкарский университет, Турция
 32. Проф. докт. Аида Абдыкеримова ИГУ им. К. Тыныстанова, Кыргызстан
 33. Проф. докт. Бакыт Калдыбаев ИГУ им. К. Тыныстанова, Кыргызстан
 34. Доц. Гүлайым Абыласынова ИГУ им. К. Тыныстанова, Кыргызстан

Секретариат:

Ассистент Арген Жумгалбеков

Ст. преподаватель Сайрагүл Акмолдоева

Публикация тезисов

Тезисы для участия в симпозиуме следует направлять на турецком, кыргызском, русском или английском языках по адресу egitimkongre2022@gmail.comnaukaigu@gmail.com,  interiksu@gmail.com. Тезисы докладов будут подготовлены в электронном виде. Участие в симпозиуме совершенно бесплатное. Все тезисы, направляемые на симпозиум, должны быть написаны в соответствии с приведенным ниже форматом.

Правила оформления тезисов:

Тезисные материалы должны не прывышать  250 слов. Формат страницы А 4, шрифт Times New Roman, шрифт 12, интервал одинарный, абзацный отступ 1,25 см,  поля – левое 3 см, все остальные  по 2 см, выравнивание текста – по ширине. Тема тезисов должна быть набрана заглавными буквами полужирным шрифтом, выравнивание – по центру. Через одну строчку в правом верхнем углу оформляются сведения об авторах с указанием учреждения.

Представление полного материала текстов

Полные тексты статей оформляются в соответствии с изложенными правилами требованиях конгресса. Напоминаем  о том, что оргкомитет оставляет за собой право отклонять представленные материалы, оформленные без учета вышеуказанных требований.

Правила оформления статей:

 • В публикуемых материалах указывается УДК, информация об авторах, их месте работы и электронный адрес;
 • Во всех публикуемых научных статьях должны быть пристатейные библиографические списки, оформленные в соответствии с правилами издания, на основании требований, предусмотренных действующими ГОСТами или АРА style (American Psychological Association);
 • При опубликовании научной статьи обязательным является наличие ключевых слов (не менее 5-10 слов) и аннотации (не менее 100-250 слов) на кыргызском, русском и английском языках;
 • Текст статьи не менее 5 стр. (шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 12; интервал – 1.0; поля – с 4х сторон – 2,5 см) в электронном и печатном варианте;
 • К научным статьям прикрепляются рецензии, с утверждением подписи рецензента печатью организации (при отправлении по электронной почте предоставлять сканированный вариант);
 • Оригинальность текста при проверке на антиплагиат должно составлять не менее 70% (самостоятельно оригинальность можете проверить по адресу: аntiplagiat.ru)

Контакты: