ТҮРК ТИЛИ КУРСУНА КАБЫЛ АЛУУ БАШТАЛДЫ!

ТҮРК ТИЛИ КУРСУНА КАБЫЛ АЛУУ БАШТАЛДЫ!

🇹🇷

К.Тыныстанов атындагы Ысык-Көл мамлекеттик университети жана “Түрк Тилин Үйрөтүү Борбору” (TTEÖMER) 2022-жылдын 12-сентябрынан баштап бекер түрк тили курстарына каалоочуларды чакырат (сабактар жумасына 5 жолу 120 мүнөттөн өтүлөт).

Түрк тилинин деңгээлдери:• A1 – баштапкы• A2 – орточо төмөн• B1 – орто• B2 – орточо жогору• C1 – өркүндөтүлгөн• С2 – кесиптик деңгээлАр бир деңгээлди окуу 2 айга созулат

Курстарды Түркиядан тандалып келген мыкты мугалимдер өткөрөт

Курстар заманбап жабдуулар менен жабдылган жаңы түрк борборунда өткөрүлөт

Курстар акысыз болуп, окугандардан окуу китептери жана сөздүк китептеринин акысы гана алынат (1500 сом)

Курсту ийгиликтүү аяктагандар ар бир деңгээлден кийин расмий сертификат алышат

Курска катталуу 2022-жылдын 9-сентябрга чейин жүргүзүлөт Дареги: Каракол ш., К.Тыныстанов атындагы Ысык-Көл мамлекеттик университети, Абдрахманов көч., 103, №210 каб

☎️

5-09-29; 5-07-71

📧

interiksu@gmail.com Орундар чектелген!_______________________________________________________________________

НАЧАЛСЯ НАБОР НА КУРСЫ ТУРЕЦКОГО ЯЗЫКА!Иссык-Кульский государственный университет им.К.Тыныстанова и Турецкий Образовательный Центр TTEÖMER предоставляет бесплатные курсы турецкого языка с 12 сентября 2022 года (занятия 5 раз/нед. по 120мин).

Все уровни турецкого языка от нулевого до продвинутого:• А1 Начальный уровень• А2 Базовый уровень• B1 Средний уровень• B2 Выше среднего• C1 Продвинутый уровеньКаждый уровень длится 2 месяца

Занятия будет проводить преподаватель из Турции со специальной подготовкой

Курсы будут проходить в новом Турецком центре, оснащенном современным оборудованием

Слушателям необходимо приобрести учебник, рабочую тетрадь, словарь (1500 сом)

Успешно завершившим курс выдается официальный сертификат после каждого уровня

Регистрация на курс до 9 сентября 2022г.

Что иметь при себе? Копию паспорта

По какому адресу будет проводится регистрация?г. Каракол, ул.Абдрахманова 103, ИГУ им.К.Тыныстанова, II корпус, 210 каб.

☎️

5-09-29; 5-07-71

📧

interiksu@gmail.com Количество мест ограничено!