Ачык аукцион

К.Тыныстанов атындагы Ысык-Көл мамлекеттик университетинин мамлекеттик жайларына ижара келишимдерин түзүү укугуна ачык аукцион өткөрүү жөнүндө маалыматтык билдирүү

       Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу малекеттик мүлктү башкаруу боюнча Фонду (мындан ары –Фонд) 2019-жылдын 27-декабрында саат 11:00дө К.Тыныстанов атындагы Ысык-Көл мамлекеттик университетинин мамлекеттик жайларына ижара келишимдерин түзүү укугуна ачык аукцион өткөрүү жөнүндө маалымдайт.

Ижарага берүүчү: «К.Тыныстанов атындагы Ысык Көл мамлекеттик университети»

Ижара объекттери:

Лот №1: мамлекеттик жайга жалпы аянты 160,6 ч.м

Лот №2: мамлекеттик жайга жалпы аянты 73,45 ч.м

Объекттердин жайгашкан жери:

Лот №1: Каракол ш. Тыныстанов к., 32

Лот №2: Каракол ш. Ж.Абдрахманов к., 103

Мамлекеттик жайлардын максаттуу багыты:

Ашканалар үчүн

Сунушталган ижара мөөнөтү: 1 жыл тогуз ай

Баштапкы ижара акысынын өлчөмү:

Лот №1: 18 373 сом айына

Лот №2: 8 403 сом айына

Өтүнмөлөр 2019-жылдын 26-декабрдын саат 11:00гө чейин Фонддо, дареги:

Бишкек ш., Москва к., 151 (3 кабат кабинет №308) кабыл алынат, бардык маселелер боюнча кайрылууга телефон (0312) 61 49 59.

Каракол ш., Ж.Абдрахманов к., 103 тел. (03922) 5-02-03

Катышуучуларды каттоо, аукциондун башталышына 30 мүнөт калганда, аякташы 5 мүнөт калганга чейин.

Катышуу үчүн керектүү документтер:

  • шертпул берилгендигин ырастаган төлөм документинин көчүрмөсү;
  • жеке жактар үчүн мамлекеттик каттосу жөнүндөгү күбөлүгүнүн же патентинин көчүрмөсү;
  • юридикалык жактын мамлекеттик каттоосу жөнүндөгү күбөлүгүнүн нотариус күбөлөгөн көчүрмөсү.