Кыргыз адабияты жана манастаануу кафедрасы


Кафедра башчысы: Жумашова Назира Асанкадыровна

Адрес: Кыргыз Республикасы, Каракол шаары Тыныстанова 32 2 к. 335 каб.

Телефон: +996 701 23 27 35

E-mail: nazira2101@mail.ru


Кафедра тарыхы

Кафедра алгач «Кыргыз тили жана адабияты» адистиги боюнча бүтүрүүчү кафедра катары кыргыз адабияты жана аны окутуунун методикасы деген аталыш менен кыргыз тили жана адабияты кафедрасынын курамынан 1993-жылы бөлүнүп чыккан. 2001-жылы кыргыз адабияты кафедрасы болуп өзгөртүлгөн. 2006-2007-жылдары «Журналистика» адистиги боюнча да бүтүрүүчү кафедра катары адабият теориясы жана журналистика кафедрасы деген аталышка ээ болгон. 2008-жылдан 2012-жылга чейин кыргыз адабияты, ал эми 2012-жылдан бери кыргыз адабияты жана манастаануу кафедрасы деп аталат.

Бул структуралык бөлүм уюшулгандан бери түрдүү мезгилдерде филология илимдеринин кандидаты, доцент Керимкул Абдылдабеков, филология илимдеринин кандидаты, доцент Курманбек Абакирович Абакиров, филология илимдеринин кандидаты, доцент Сапарбек Баркалбасович Бегалиев, филология илимдеринин кандидаты, доценттин милдетин аткаруучу Муратбек Тентиевич Садыров, филология илимдеринин доктору, профессордун милдетин аткаруучу Аида Эсенгуловна Абдыкеримова, филология илимдеринин кандидаты, доцент Келдибек Кадырбаевич Койлубаевдер жетектеп келишкен. Азыркы учурда кафедра башчылык кызматты филология илимдеринин кандидаты Жумашова Назира Асанкадыровна аткарууда.

Кафедранын түптөлүшүндө, окуу-методикалык, илимий-изилдөө жана башка багыттагы иштердин жолго коюлуп, калыптанышында филология илимдеринин кандидаттары, доценттер С.Б.Бегалиев, К.А.Абакиров, Б.Ж.Жумабаев, К.А.Абдылдабековдордун, ага окутуучулар Т.О.Орумбаев, Н.К.Адиевдердин салымы зор.

Кафедранын профессор-окутуучулук курамы түрдүү мезгилдерде айрым өзгөрүүлөргө учураганы менен, уюшулган күндөрдөн бери талыкпастан эмгектенип келе жаткан доценттер, тажрыйбалуу окутуучулар бар. Кыргыз адабияты жана манастаануу кафедрасында учурда 8 адам, алардын ичинде 2 ф.и.д., профессор; 6 ф.и.к., доценттер жана 1 лаборант бар. Илимий даражалуулук 100%.

Кафедранын профессор-окутуучулары «Кыргыз тили жана адабияты» адистиги боюнча күндүзгү бөлүмдө, магистратурада жана Кафедра мүчөлөрү илимий-изилдөө иштери жагынан «Кыргыз адабият таануусу жана фольклористикасынын актуалдуу проблемалары» деген жалпы теманын алдында кыргыз адабиятынын актуалдуу маселелери боюнча ар кыл тематикадагы изилдөөлөрдү жүргүзүп келишүүдө. Мындай изилдөөлөрдүн жыйынтыктары илимий макалалар, тезистер түрүндө түрдүү басылмаларда жарыяланып, баяндамалар түрүндө апробацияланып келе жатат.


Кыргыз адабияты жана манастаануу кафедрасы бүгүнкү мезгилде Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Ч.Айтматов атындагы Тил жана адабият институту, Э.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети, Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети жана университеттери менен тыгыз байланышта.