Көркөм сүрөт жана дизайн кафедрасы


Көркөм сүрөт жана дизайн кафедрасы

Кафедра 1970-жылы Прежавальск педагогикалык институтунун физика факультетинде «Көркөм-сүрөт жана черчение, кол эмгек» адистиктерин даярдоо максатында ачылган. Кафедранын алгачкы уюштуруучусу болуп, Кыргыз сүрөтчүлөр союзунун мүчөсү, Москвадагы Суриков атындагы көркөм-сүрөт институнун бүтүрүүчүсү Шаимкулов Белек Шаимкулович эсептелет. Бул инсандын демилгеси менен классикалык чоң каражаттагы гипс фондусунун үлгүлөрү алынып келинип, ушул күнгө чейин методикалык ишибизге пайдаланып келүүдөбүз. Мындан тышкары, адистик окуу практикаларындагы материалдык-техникалык база дагы чыңдалган.

Адистик өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен ошол кездеги администрация атайын өзүнчө окуу корпусуна жайгаштырган. Кафедра өзүнүн тарыхый өнүгүү жолунда. 1974-жылы Көркөм-графикалык факультет болуу статусуна ээ болгон. Бул жылдары Россия шаарларынан «Көркөм сүрөт» адистигинин жогорку квалификациялуу окутуучулары Осмонов Т.Ж., Уварова Н.М., Бегов А., Филиппова Л.М., Гусева В.Л., Бегов А.А., Кан Х.И., Тюгай., алгачкы эмгек жолун кафедрада окутуучулук кызматында башташкан.

Бул адистикте жеке эле жергиликтүү элдердин улан кыздары эмес, коңшу өлкөлөрдөн Өзбекстандан, Казакстан, Таджикистан, Россия өлкөлөрүнөн дагы көп улуттуу улан кыздар менен да толукталып турган. Алгачкы бүтүрүүчүлөрүбүздүн көпчүлүгү АКШ, Израиль, Узбекстан, Казакстан, Таджикистан жана Россия мамлекеттеринин шаарларынын жогорку көркөм окуу жайларында, мектептеринде жана өкмөттүк кызматтарда эмгектенишүүдө . Өзүбүздө болсо, өлкөбүздүн бардык булуң —
бурчтарында: элге билим берүү тармактарында директор, завуч, университеттерде окутуучулук кызматтарда иштеп келишүүдө . Кай бирлери көркөм сүрөт өнөрүнүн мыкты чеберлери болуп өздөрүн көрсөтүүдө . Мисалга алсак, Кыргыз Драма театрынын башкы сүрөтчүсү Ниязакунов С.Н., кол өнөрчүлөрдөн «Кыял» бирикмесинин башкы сүрөтчүсүЧоңбашев А., Каракол шаардык архитектурасынын башкы архитектору Айдаралиев Эржигитти сыймыктануу менен айта алабыз.

Ушуну менен бирге эле КР сүрөтчүлөр союзунун мүчөлөрү Б. Имангазиев, Абдраев О.А., Ибраев Д.Т., Итикеев Р., Дабаева А.К., Мамбетов Э.Б., К.К. Күчүмуратовдорду белгилей кетебиз. Кайыш, жыгач, мүйүздөн көркөм буюм жасаган белгилүү өнөрчүбүз Маразыков Алмазды жана кийим дизайнери Мамбетова Бурулду, Чыныбаева Кымбатты өзгөчө белгилей алабыз. Кийинки университетибиздеги кайра өзгөрүүлөргө байланыштуу, Көркөм-сүрөт жана моделдештирүү факультети искусства жана маданият факультети болуп кайра түзүлүп, «Дизайн», «ИЗО», «Кийимдерди көркөм долборлоо» адистиктерин даярдап келдик.

2012-2013-окуу жылында факультет оптималдаштыруу алкагында кайра өзгөрүп, кошулуу жолу менен Кыргыз филология, педагогика жана искусство факультети болуп түзүлдү. Кафедра «Көркөм сүрөт жана дизайн» кафедрасы болуп өзгөрүп, «Көркөм сүрөт» адистигин даярдоо боюнча иш алып баруудабыз. Учурда кафедраны КР Художниктер союзунун мүчөсү, доц. А.К.Орозобаев жетектейт. Кафедранын материалдык-техникалык базасы окуу процессине керектүү методикалык гипс фондусу, көрсөтмө куралдар, натюрморттук буюм-тайымдар жана студенттер үчүн мольберттер жетиштүү санда камсыздалган. Адистик боюнча 10 аудитория-өнөрканасы, 1 мультимедиалык класс, 1 скульптура, 1 жыгачты көркөм иштетүү, 1 кийимдерди тигүү, 1 зергер өнөрканалары бар. Окуу-методикалык адабияттардын фондусу абдан чоң . Мындан тышкары, Россия өлкөлөрүнөн чыгуучу «Искусство в школе», «Искусство», «Творчество», «ДПИ», «Народное творчество», «Художественный совет», «Юный художник» тиркемелери менен камсыз болгонбуз.

Кафедрада 1 илимдин кандидаты, 2 доцент, 1 ага окутуучу, 6 окутуучу, 1 окуу мастери жана 1 лаборант эмгектенет. Окутуучулардын орто жашкурагы 40-60, 6 окутуучу учурунда Киев, Санк-Петербург, Вологда шаарларында адистик билимдерин жогорулатышкан. Ошондой эле окутуучулар курамы Эл аралык педагогикалык билимдер академиясынын МАНПОнун сертификаттарына ээ болушкан.

Учурда кафедра Болон окуу процессин ишке ашыруу боюнча алгылыктуу иштерди аткарышууда. Атапа йтсак, ОМК жана силлабустарды түзүү боюнча Россия Федерациясынын ОМКсын салыштыруу менен жаңы программалар иштелип чыкты.

2014-окуу жылында Ч. Айтматовдун 85 жылдыгына карата уюштурулган Көркөм сүрөт өнөр жана «Манас феномени» аттуу көргөзмөлөрү жогорку деңгээлде өтүлүп, катышкан студенттерге буклеттер, баалуу сыйлыктар ыйгарылды. Кафедра мындан тышкары университеттин жана жалпы эле обулустун масштабындагы коомдук иштерге активдүү катышып келишүүдө. Мобилдүүлүк боюнча 2014-окуу жылынын 26-ноябрында Россия Федерациясынын М.Шукшина атындагы Алтай мамлекеттик билимдер академиясы-нын «Көркөм сүрөт» адистигин Т-ИЗО 101 тайпасынын студенти Лошковой К.В. биздин «Көркөм сүрөт» адистиктин студенттери менен өткөн мастер-класс сабагы өтүлдү.

Ички мобилдүүлүк боюнча 2 студент: ИЗО-21, ИЗО-31 тайпаларынан Бакиров А. жана Букарбекова А. Ош мамлекеттик университетинин Көркөм графикалык факультетинин «Көркөм сүрөт» адистигинен 1 семестр окуп келишти.