Башталгыч билим беруу кафедрасы


Башталгыч билим берүү кафедрасынын тарыхы

«Башталгыч билим берүү» кафедрасын ф.и.к,
доцент Т.А.Байтикова жетектейт.

1959-жылы Музыкалык-педагогикалык факультет ачылганда, факультетте башталгыч окутуунун педагогикасы жана методикасы, музыка деген эки кафедра негизделген. Аталган кафедралар башталгыч класстардын мугалими жана музыка адистиктери боюнча мугалимдерди даярдап чыгарган.

1966-жылы музыкалык бөлүмдү Ош мамлекеттик педагогикалык институтуна которгон. 1974-жылдан баштап башталгыч окутуунун педагогикасы жана методикасы бөлүмү географиялык факультеттин бир бөлүмү болуп, ал бөлүмдү Х.Д.Дөөталиев жетектеген.

Башталгыч билим берүүнүн педагогикасы жана методикасы кафедрасын 1974-1979-жылдарга чейин обончу, композитор Түгөлбай Казаков жетектеген. 1979-жылдан 1986-жылга чейин аталган кафедрага республикага белгилүү хормейстер Токтомуш Турдумамбетов башчылык кылган. Башталгыч билим берүүнүн педагогикасы бөлүмү өз алдынча факультет статусун 1977-жылы алуу менен доцент С.Ы.Ыбыкеев декан болуп дайындалган.

1985-жылдын аягынан тартып факультетке А.Сарбагышев жетекчилик кылган. Пржевальск мамлекеттик педагогикалык институту Кыргыз мамлекеттик университетинин алдындагы филиалы болуп 1988-жылы кайра түзүлгөндө, орус тили жана адабияты факультети өзүнчө бөлүм болуп, ал эми анын ордуна педагогика факультети калыптанган.

Бул филиал К.Тыныстанов атындагы Ысык-Көл педагогикалык институту болуп кайра түзүлүү менен факультетте кыргыз тили жана адабияты, мектепке чейинки педагогика жана психология деген эки жаңы бөлүм ачылган. Бул факультеттин деканы болуп 1994-жылга чейин А.Д.Мансуза эмгектенген. 1994-жылы башталгыч класстардын педагогикасы жана методикасы факультети жаңы ачылган филология факультетине бөлүм катары кирген. Ошол жылдан тартып бул бөлүмдү башталгыч билим берүүнүн педагогикасы жана методикасы кафедрасы тейлеп келет.

Башталгыч билим берүүнүн педагогикасы жана методикасы кафедрасы 2006-жылдын 3-июлундагы ЫМУнун Окумуштуулар кеӊешинин чечими менен Филология, педагогика жана журналистика факультетине кошулган.

Учурда «Кыргыз филология, тарых, педагогика, жана искусство» факультеттин деканы, филология илимдеринин доктору, профессор А.Т.Дунканаев башталгыч билим берүүнүн педагогикасы жана методикасы кафедрасында 1980-жылдары эмгек жолун баштаган.

2012-жылдын 27-августунан баштап кафедрага музыкалык билим берүү адистиги кошулуп, «Башталгыч билим берүүнүн педагогикасы, методикасы жана музыка» кафедрасы болуп аталган. Аталган кафедраны ф.и.к, доцент Н.Акматов жетектеген.

2014-2015 – окуу жылынын башталышында музыка адистиги кыскартылгандыгына байланыштуу, кафедра «Башталгыч билим берүү» кафедрасы деп аталган.

Аталган кафедрада 13 окутуучу эмгектенишет. Алардын ичинен 3 илимдин кандидаттары, доценттер, 2 ага окутуучу, 7 окутуучу алардын ичинен 3 педагогиканын магистрлери, 4 билим берүүнүн отличниктери, 1 ага лаборант эмгектенет.

Жогорку илимий-педагогикалык деӊгээлде педагогдорду жана компетенттүү, эмгек рыногунда конкуренцияга туруктуу адистерди, башталгыч класстын мугалимдерин даярдоо кафедранын негизги ишмердүүлүгүнүн максаты болуп саналат.


«Энелер мектеби» кеӊеш берүү борборунун ачылыш аземи.
Аталган борбордо доцент Ч.А.Курманалиева иш алып барат.

Башталгыч билим берүү кафедрасынын миссиясы болуп, Ысык-Көл регионунун туруктуу өнүгүшү үчүн педагогикалык кадрларды даярдоону, башталгыч билим берүү системасында жана илимий-изилдөө ишмердүүлүгүндө инновациялык өнүгүүнү камсыздоо, көп маданияттуу билим берүү чөйрөсүн интеграциялоо саналат.

Кафедранын окутуучулары тарабынан 3 окуу куралы (Г. Сатышева «Кыргыз тили», «Кыргыз тили орус мектептерде»), (доцент Т. Байтикова «Курак психологиясы») (3 окуу куралы КРнын Билим берүү жана илим министрлигинин грифи менен), 12 методикалык колдонмо, 2 сөздүк иштелип чыккан. Кафедранын окутуучулары тарабынан 100дөн ашуун илимий — методикалык макалалар жарык көргөн.

Кафедранын базасында «Мектепке чейинки жана башталгыч мектеп курагындагы балдарды окутуп- тарбиялоо максатында Энелер мектебинин механизмдерин иштеп чыгуу» проектиси боюнча «Энелер мектеби» кеңеш берүү борбору уюштурулуп, жигердүү эмгектенүүдө.

Окуу-тарбиялык иштер боюнча да кафедранын окутуучулар курамы ийгиликтерди жаратып келишет. Кураторлордун жетекчилигинде студенттер университеттин маданий-массалык иштерине да активдүү катышышат.

Кафедранын профессордук-окутуучулар курамы ар кандай эл аралык жана мамлекеттик долбоорлордун алкагында иш жүргүзүүдө. Учурда кафедранын базасында «Энелер мектеби» иш алып барат.


«Ысык-Көл областынын мектепке чейинки билим берүү мекемелеринде жана башталгыч мектепте инклюзивдик билим берүүнүн проблемалары» аттуу мамлекеттик бюджеттик долбоордун алкагында Ысык-Көл областындагы райондорунун жана Каракол шаарынын бала бакчаларынын тарбиячыларына, мектептердин башталгыч класстарынын мугалимдерине, социалдык педагогдорго квалификациясын жогорулатуу максатында өткөрүлгөн семинар-тренингдин учуру (14.06.2019.)
Семинар-тренингди башталгыч билим берүү кафедрасынан доцент
Т.А.Байтикова, окутуучулар А.К.Каныбекова, А.А.Мусаева, Н.Кумаровалар алып барышат.
Семинар-тренингдин жүрүшүнөн бир көрүнүш
Кафедранын окутуучулары «Сармерден» кароо сынагында.
«Евразия чөйрөсүндө орус тилинде окутуу» МПГУ РФ
семинар-тренинг 2019. 13-14-декабрь г.Каракол КР
«Көп түрдүүлүктөгү биримдик: педагогикалык мамиле жана технологиялар» КРнын жогорку билим берүү тутумунун окутуучулары үчүн семинар-тренингдин жүрүшүнөн. май, 2019.
ОББИ менен тыгыз кызматташып, кафедранын окутуучулары бала бакчанын тарбиячыларына квалификациясын жогорулатуу боюнча семинар тренингдин негизинде практикалык сабактарды өтүшүүдө.
Доцент Ч.А.Курманалиева Каракол шаарынын бала бакчаларында «Энелер мектеби» долбоорунун алкагында тыгыз кызматташып иш жүргүзүүдө.
Профориентация. Баткен областы, Лейлек району, №1 гимназия- жатак мектебинин жамааты менен.
Каракол шаарындагы №3 гимназия – мектебинде бүтүрүүчү класстарга профориентация жүргүзүү мезгили. 2020-ж.
Академиялык мобилдүүлүк программасынын алкагында Э.Арабаев, БатМУ университеттеринен келген студенттер менен Ч.Айтматов атындагы «РУХ ОРДО» маданий борборунда