Кызматкерлер

 
Иманакунова Индира Жекшеналиева
Бөлүмдүн башчысы

 

 

 

Каракол ш.,
Ю. Абдрахманов көч., 103
II корпус ИГУ, № 309каб.
Телефон: +996 3922 50929
Почта: interiksu@gmail.com;
imanakunova@iksu.kg

 

Уметалиева Мунара Качкыновна
Эл аралык байланыштар бөлүмүнүн башкы адиси

 

 

 

 

II корпус ИГУ
№ 210 каб.
Телефон: +996 3922 50771

Почта: munara@iksu.kg

Уланова Гүлайым Улановна
Академиялык мобилдүүлүк боюнча адис

 

 

 

 

II корпус ИГУ
№ 309 каб.
Телефон: +996 3922 50929

Почта: ulanova.g@iksu.kg

 

 
Аскар кызы Бермет
Коомчулук менен байланыштар боюнча адис

 

 

 

 

II корпус ИГУ
№ 309 каб.
Телефон: +996 3922 50929

Почта: askarova.b@iksu.kg