Новости отдела науки и инновации


 
 

«Эмгеги элдин эсинде»

К.Тыныстанов атындагы ЫМУнун кыргыз тили жана адабияты кафедрасынын ага окутуучусу Жазгүл Түмөнбаеванын  «Эмгеги элдин эсинде» аттуу макаласы Ысык-Көл кабарлары гезитинде жарык көрдү. Бул Ысык-Көл мамлекеттик университетинин “Илим айынын” алкагында Ысык-Көл коомчулугуна жарыя болду.

“К.Тыныстанов: мамлекеттүүлүктүн жана агартуунун башаты” .

2022-жылдын 3-ноябрында  К.Тыныстанов атындагы ЫМУда   жарыяланган “I Тыныстанов окуулары”  бир айлыгынын алкагында “К.Тыныстанов: мамлекеттүүлүктүн жана агартуунун башаты”  деп аталган республикалык илимий-практикалык конференция болуп өттү.


К.Тыныстанов атындагы ЫМУда бүткүл дүйнөлүк илим күнүнө карата уюштурулган бир айлыктын алкагында “К.Тыныстанов мамлекетүүлүктүн жана агартуунун башатында” деген теманын алдында ф.и.д А.Т.Дунканаев жана мамлекеттик тил жана жаштар саясаты боюнча проректору Б.Атыгаев Ысык-Көл областтык медиа борбору «Ысык-Кол ТВ» мейман болуп, К.Тыныстановдун агартуучулук эмгеги, мамлекетти түптөөдө кошкон зор салымы тууралуу кызыктуу маек куруп беришти.


К.Тыныстанов атындагы ЫМУда бүткүл дүйнөлүк илим күнүнө карата уюштурулган бир айлыктын алкагында “Ысык-Көл аймагында геоэкологиялык проблемалардын абалы жана азык-түлүк коопсуздугу” деген теманын алдында Акматалиев Ж. жана Куренкеев Т. Ысык-Көл областтык медиа борбору «Ысык-Көл ТВ» мейман болуп, кызыктуу маек куруп беришти.