Түркиянын Фырат университетинин профессору конок лекция өттү

2021-жылдын 30-мартында Түркиянын Фырат университетинин профессору, ф.и.д., тил жана адабият кафедрасынын башчысы Ержан Алкая Мырза “Түрк тилдеринин учурундагы абалы жана жаңырак аймактары” темасында кыргыз адабияты жана манастаануу кафедрасынын “Кыргыз тили жана адабияты” адистигинин студенттерине конок лекция өткөрдү.