Абитуриентке


УРМАТТУУ АБИТУРИЕНТ!

К.Тыныстанов атындагы Ысык-Көл мамлекеттик университетинин кабыл алуу комиссиясынын сайтына кош келиңиз.

К.Тыныстанов атындагы ЫМУ бүгүн:

 • Кыргызстанда жана чет өлкөдө таанылган сапаттуу билим берүү;
 • Заманбап материалдык-техникалык база;
 • Чет мамлекетте стажировка жана «кош дипломго ээ болуу» программасы;

Кызыктуу жана ар тараптуу студенттик турмуш.

БАЙЛАНЫШ

Дарек: Каракол шаары, Тыныстанов көчөсү 26
Иш графиги: дүйшөмбү-жума күндөрү
Иш убактысы: 8:00-17:00
Телефон: +996 (3922) 5 27 37
Факс: +996 (3922) 5 04 98
Тел.: +996 (701) 53 03 09,
E-mail: interiksu@gmail.com; priemisu@gmail.com
Website: www.iksu.kg
Facebook: https://www.facebook.com/iksu.kg
Instagram: @priemisu

 


  

ДАЯРДОО БАГЫТТАРЫ:

Окуу мөөнөтү–4 жыл

550200 – Физика-математикалык билим берүү

 •  «Математика кошумча информатика профили менен» (бюджет, контракт)
 •  «Физика информатика профили менен» (бюджет, контракт)


710100 – Информатика жана эсептөө техникасы

 • «Автоматташтырылган системаларды жана эсептөө техникаларын программа менен камсыздоо» (контракт)
 • Саламаттык сактоодогу информатика жана биомедициналык инженерия
 • «Саламаттык сактоодогу информатика» (контракт)

550400 – Социалдык-экономикалык билим берүү

 • «Тарых кошумча укук таануу профили менен» (бюджет, контракт)

600200 – Туризм

 •  «Туризмдеги мамлекеттик жана укуктук кызматтардын технологиясы жана уюштуруусу» (контракт)
 • «Туризмдин туруктуу өнүгүшү» (контракт)

670300- Транспорттук процесстердин технологиясы

 • «Уюштуруу жана кыймыл коопсуздугу» (контракт)
 • «Транспорт системаларын башкаруу»  (контракт)

640200 – Электроэнергетика жана электротехника

 • «Электр энергиясы менен камсыздоо» (контракт)

670200 – Транспорт жана технологиялык машиналар менен комплекстерди колдонуу

 • «Автомобиль сервиси» (контракт)
 • «Автомобильдер жана автомобильдер чарбасы» (контракт)

550800 – Кесиптик билим берүү 

 • «Техникалык дисциплиналар жана компьютердик технологиялар»
 • «Транспорт жана транспорттук технологиялар» (бюджет, контракт)

550300 – Филологиялык билим берүү

 •  «Кыргыз тили жана адабияты кошумча орус тили жана адабияты профили менен» (бюджет, контракт)
 •  «Орус тили жана адабияты кошумча англис тили профили менен» (бюджет, контракт)
 •  «Чет тили (англис) кошумча немец тили профили менен» (бюджет, контракт)

531100 – Лингвистика 

 • Теориялык жана колдонмо лингвистика (контракт)
 • Маданият аралык коммуникациянын теориясы жана практикасы (контракт)
 • Тилдерди жана маданияттарды окутуунун теориясы жана методикасы (контракт)
 • «Котормо жана котормотаануу»(контракт)
 • (англис тили, немец тили, орус тили, кытай тили)

550600 – Көркөмдүк билим берүү

 • «Көркөм сүрөт искусствосу кошумча көркөм эмгекти окутуу профили менен» (бюджет, контракт)

550100 – Табигый-илимий билим берүү

 • «Биология кошумча химия жана география профильдери менен» (бюджет, контракт)

520800 – Жаратылышты колдонуу жана экология

 •  «Жаратылышты колдонуу жана экология» (контракт)

730100 – Токой иштери жана ландшафттык курулуш  

 • «Токой иштери жана ландшафттык курулуш» (контракт)

550700 – Педагогика

 • «Башталгыч билим берүү кошумча  мектепке чейинки билим берүү профили менен» (бюджет, контракт)
 •  «Логопедия» (контракт)
 • «Социалдык педагогика» (контракт)

532000 – Дене тарбия жана спорт

 • «Дене тарбия жана спорт» (бюджет, контракт)

580100 – Экономика

 • «Бухгалтердик эсеп, анализ жана аудит» (контракт)
 • «Каржы жана насыя» (контракт)
 • «Салык жана салык салуу»  (контракт)

720200 – Биотехнология 

 • «Биотехнология» (контракт)

710300 – Колдонмо информатика 

 • «Колдонмо информатика» (контракт)

510200 – Колдонмо математика жана информатика

 • «Колдонмо математика жана информатика» (контракт)

540200- Социалдык иш

 • «Социалдык иш» (контракт)

580900- Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу

 • «Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу» (контракт)

650400 – Технологиялык машиналар жана жабдуулар

 • «Тоо өндүрүшүндөгү транспорттук системалар»,  (ачык түрдөгү тоо иштери)  (контракт)

Сырттан окуу боюнча (окуу мөөнөтү–5 жыл)

550200 – Физика-математикалык билим берүү

 •  «Математика кошумча информатика профили менен» (контракт)

550400 – Социалдык-экономикалык билим берүү

 • «Тарых кошумча укук таануу профили менен» (контракт)

600200 – Туризм

 •  «Туризмдеги мамлекеттик жана укуктук кызматтардын технологиясы жана уюштуруусу» (контракт)

670300- Транспорттук процесстердин технологиясы

 • «Уюштуруу жана кыймыл коопсуздугу» (контракт)
 • «Транспорт системаларын башкаруу»  (контракт)

640200 – Электроэнергетика жана электротехника

 • «Электр энергиясы менен камсыздоо» (контракт)

670200 – Транспорт жана технологиялык машиналар менен комплекстерди колдонуу

 • «Автомобиль сервиси» (контракт)
 • «Автомобильдер жана автомобильдер чарбасы» (контракт)

550300 – Филологиялык билим берүү

 •   «Кыргыз тили жана адабияты кошумча орус тили жана адабияты профили менен» (контракт)
 •  «Орус тили жана адабияты кошумча англис тили профили менен» (контракт)

550100 – Табигый-илимий билим берүү

 • «Биология кошумча химия жана география профильдери менен» (контракт)

520800 – Жаратылышты колдонуу жана экология

 •  «Жаратылышты колдонуу жана экология» (контракт)

730100 – Токой иштери жана ландшафттык курулуш  

 • «Токой иштери жана ландшафттык курулуш» (контракт)

550700 – Педагогика

 • «Башталгыч билим берүү кошумча  мектепке чейинки билим берүү профили менен» (контракт)

532000 – Дене тарбия жана спорт

 • «Дене тарбия жана спорт» (контракт)

580100 – Экономика

 • «Бухгалтердик эсеп, анализ жана аудит» (контракт)
 • «Каржы жана насыя» (контракт)
 • «Салык жана салык салуу»  (контракт)


(окутуунун нормативдик мөөнөтү күндүзгү окуу боюнча  2 жыл, сырттан окуу боюнча 2,5 жыл):

550200 – Физика-математикалык билим берүү

 • «Математика» (күндүзгү,сырттан)
 • «Физика»(күндүзгү,сырттан)

550800 – Кесиптик билим берүү

 •  «Агробизнестеги техникалык системалар» (күндүзгү,сырттан)

550300 – Филологиялык билим берүү          

 •  «Кыргыз тили жана адабияты» (күндүзгү,сырттан)
 •  «Орус тили жана адабияты» (күндүзгү, сырттан)
 • «Чет тили» (сырттан)

550700 – Педагогика

 • «Педагогика жана башталгыч билим берүүнүн  методикасы» (күндүзгү,сырттан)

550100 – Табигый-илимий билим берүү

 •  «Биология» (күндүзгү,сырттан)

Күндүзгү окуу формасы (окуу мөөнөтү 9-класстын базасында 2 жыл 10 ай, 11-класстын базасында 1 жыл 10 ай):

 • Экономика жана бухгалтердик эсеп (тармактар боюнча) ( күндүзгү)
 • Каржы (тармактар боюнча) (күндүзгү)
 • Банк иши (күндүзгү)
 • Салык жана салык салуу (күндүзгү)
 • Менеджмент (тармактар боюнча) (күндүзгү)
 • Маркетинг (тармактар боюнча) (күндүзгү)
 • Автомобиль унааларын техникалык тейлөө жана оңдоо (күндүзгү)
 • Унаада ташууларды уюштуруу жана башкаруу (күндүзгү)
 • Электр менен жабдуу (тармактар боюнча) (күндүзгү)
 • Автоматташтырылган системаларды жана эсептөө техникасын программалык камсыздоо (күндүзгү)
 • Эсептөө техникасынын каражаттарын техникалык тейлөө жана компьютердик тармактар (күндүзгү)
 • Башкарууну документтик камсыздоо жана архив таануу (күндүзгү)
 • Социалдык иш (күндүзгү)
 • Дизайн:

    а) графикалык дизайн (күндүзгү)

    б) кийимдердин дизайны (күндүзгү)

 • Туризм (күндүзгү)
 • Бак-парктык жана ландшафттык курулуш (күндүзгү)
 • Башталгыч класстарды окутуу (күндүзгү)
 • Мектепке чейинки билим берүү (күндүзгү)
 • Чет тили (башталгыч класстарда чет тили мугалими) (күндүзгү)

Сырттан окуу формасы (окуу мөөнөтү 2 жыл 6 ай):

 • Экономика жана бухгалтердик эсеп (тармактар боюнча) (сырттан окуу)
 • Каржы (тармактар боюнча) (сырттан окуу)
 • Банк иши (сырттан окуу)
 • Салык жана салык салуу (сырттан окуу)
 • Автомобиль унааларын техникалык тейлөө жана оңдоо (сырттан окуу)
 • Унаада ташууларды уюштуруу жана башкаруу (сырттан окуу)
 • Электр менен жабдуу (тармактар боюнча) (сырттан окуу)
 • Автоматташтырылган системаларды жана эсептөө техникасын программалык камсыздоо (сырттан окуу)
 • Туризм (сырттан окуу)
 • Башталгыч класстарды окутуу (сырттан окуу)
 • Ветеринария (күндүзгү) 9-11 кл.
 • Ихтиология жана балык чарбачылыгы (күндүзгү) 9-11 кл.
 • Агрономия (күндүзгү) 9-11 кл.

НОРМАТИВДИК-УКУКТУК БАЗА

 

Абитуриенттердин жалпы республикалык тестирлөө жөнүндө жобо
КР жогорку жана орто кесиптик билим берүү чөйрөсүндөгү айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


ЖОЖдун НОРМАТИВДИК АКТЫЛАРЫ


КАБЫЛ АЛУУ ПЛАНЫ

 

2021-2022-окуу жылына К.Тыныстанов атындагы ЫМУга мамлекеттик билим берүү гранттары боюнча кабыл алуу планы
2021-2022-окуу жылына К.Тыныстанов атындагы ЫМУга контракттык негизде бакалавриат жана магистратура боюнча кабыл алуу планы
2021-2022-окуу жылына К.Тыныстанов атындагы ЫМУга орто кесиптик билим берүү боюнча кабыл алуу планы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 КР БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИНИН БУЙРУКТАРЫ

Адистиктердин тизмесин бекитүү боюнча буйрук, 14.02.2020 №152/1

Кошумча сынактарды талап кылуучу адистиктерге жана даярдоо багыттарына, абитуриенттерди кабыл алууда жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыктары милдеттүү болбогон даярдоо багыттарына жана адистиктерге карата кирүү сынактарын өткөрүү жөнүндө буйрук, 1-июль 2020 №526/1

2020-2021 окуу жылына абитуриенттерди тандоо турларын жана кабыл алууну өткөрүү графигин бекитүү жөнүндө буйрук, 6-июль 2020, 545/1

Босого балл жөнүндө, 14-июль 2020 №553/1

Жогорку окуу жайларына мамлекеттик билим берүү гранттары боюнча 2020-2021-окуу жылына кабыл алуу планын бекитүү жөнүндө буйрук, 15-июль 2020, 554/1

2020-2021-окуу жылында КР ЖОЖдоруна абитуриенттерди кабыл алууну уюштуруу жөнүндө, 16-июль 2020, №556/1

ЖРТ жыйынтыгы боюнча тандоо менен кабыл алуунун 4-турун өткөрүү жөнүндө

ЖРТ жыйынтыгы боюнча тандоо менен кабыл алуунун 5-турун өткөрүү жөнүндө, 21.08.20, 658/1