Педагогика факультети


 

1959-жылы музыкалык-педагогикалык факультет ачылган. Факультетте эки кафедра: «Башталгыч билим берүүнүн педагогикасы жана методикасы» жана «Музыка» кафедралары түзүлгөн. Бул кафедралар башталгыч класстардын жана музыка мугалимдерин даярдашкан. Башталгыч билим берүүнүн педагогикасы кафедрасы 1977-жылы өз алдынча факультет статусун алып, декан болуп доцент С.Ыбыкеев дайындалган. 1985-жылдын аягынан баштап факультетти А.Сарбагышев жетектеп келген. 1988-жылы Пржевальск мамлекеттик педагогикалык институту Кыргыз мамлекеттик университетинин филиалына айландырылган. Орус тили жана адабияты факультетинин ордуна педагогикалык факультет түзүлгөн. Факультетте эки кафедра ачылган: кыргыз тили жана адабияты жана мектепке чейинки педагогика жана методика кафедралары. Бул факультеттин деканы болуп доцент А. Мансуза. 1994-жылы башталгыч билим берүүнүн педагогикасы жана методикасы факультети филология факультетинин кафедрасы болуп өзгөртүлүп, бул кафедраны башталгыч билим берүүнүн педагогикасы жана методикасы кафедрасы тейлеген. Андан ары факультет филология, педагогика жана искусство факультети болуп өзгөртүлгөн. Факультеттин деканы ф.и.к. профессор А.Т. Дунканаев, эмгек жолун башталгыч билим берүүнүн педагогикасы жана методикасы кафедрасынан баштаган. Учурда факультет өзүнүн түпкү максатына жетип, Педагогика факультети деп аталды. Факультеттин деканы доцент, ф.и.к. Байтикова Тилек Аянбаевна.