Байланыш

Касым Тыныстанов атындагы Ысык-Көл мамлекеттик университети (ЫМУ)

Дарек:

720000, Кыргыз Республикасы, Каракол шаары, Абдрахманов көчөсү, 103

Телефон: +996 3922 50123


Факс: + 996 3922 50498

E-mail: interiksu@gmail.com

Web page: www.iksu.kg

№1 окуу корпусу

Каракол ш., Тыныстанов көчөсү, 32

№2 окуу корпусу

Каракол ш., Абдрахманов көчөсү, 103


№3 окуу корпусу

Каракол ш., Гебзе көчөсү, 120

№4 окуу корпусу

Каракол ш., Абдрахманов көчөсү, 130

№5 окуу корпусу

Каракол ш., Коенкозов көчөсү, 47