Окуу бөлүмү

Бөлүмдүн кызматкерлери

Окуу бөлүмүнүн башчысыСартпаев Эркинбек Келгенбаевич

Дарек: Абдрахманов көч. 103, ЫМУ II корпус, №210 кабинет

Тел.: +996 3922 51497

Почта: okuubolum@iksu.kg

Бөлүмдүн жетектөөчү адиси – Садырбаев Кабылбек Бейшенбекович

Методист – Орозакунова Б.К.

Практика жана ишке орноштуруу боюнча адис – Такырбашева Жылдыз Акопьяновна

Окуу бөлүмү – ЫМУнун структуралык бөлүмү катары кызмат кылат. Бул бөлүм мамлекеттик билим берүү стандарттарынын, окуу программаларынын, окуу пландарынын жана башка Кыргыз Республикасынын жогорку билим берүү системасынын окуу-методикалык, нормативдик документтеринин негизинде окуу процессин уюштуруу, пландаштырууну көзөмөлдөө, координациялоо жана азыркы күндүн талабындагы окутуунун технологияларын киргизүү функциясын аткарат.

Бөлүмдүн  негизги милдеттери болуп:

  • Билим берүү тармагында мамлекеттик лицензиянын негизинде негизги жана кошумча билим берүү программасын ишке ашыруу боюнча университеттин ишмердүүлүгүн уюштуруу, пландаштыруу жана башкаруу;
  • Университеттин окуу процессине инновациялык окутуу технологияларын иштеп чыгаруу жана киргизүү, алдынкы педагогикалык тажрыйбаны жайылтуу;
  • ЫМУнун кафедраларынын, деканаттарынын, дистанттык билим берүү жана квалификацияны жогорулатуу, колледждин окуу ишмердүлүгүүнүн анализинин негизинде окуу процессин жакшыртуу максатында программаларды, нормативдик документтери жана инструктивдик материалдарды түзүүнү ишке ашыруу;
  • Окутуу программаларын ишке ашырууда лицензиялык жана аккредитациялык талаптардын аткарылышын көзөмөлдөө;
  • Факультеттердин, кафедралардын жана башка структуралык бөлүмдөрдүн иштерин координациялоо;
  • Университеттин башка бөлүмдөрүнө башкаруунун компетенциясынын ичинде документтерди туура түзүү жана даярдоо боюнча консультацияларды берүү эсептелет.

ЖОГОРКУ КЕСИПТИК БИЛИ БЕРҮҮНҮН МАМЛЕКЕТТИК БИЛИМ БЕРҮҮ СТАНДАРТЫ

ОКУУ ПРОГРАММАСЫ

ОКУУ ПРОЦЕССИНИН ГРАФИГИ 

МАГИСТРАТУРА: ОКУУ ПРОЦЕССИНИН ГРАФИГИ 

КОЛЛЕДЖ: ОКУУ ПРОЦЕССИНИН ГРАФИГИ 

СЫРТТАН ОКУУ БӨЛҮМҮ: ОКУУ ПРОЦЕССИНИН ГРАФИГИ 

МАГИСТРАТУРА(СЫРТТАН ОКУУ БӨЛҮМҮ): ОКУУ ПРОЦЕССИНИН ГРАФИГИ 

КОЛЛЕДЖ(СЫРТТАН ОКУУ БӨЛҮМҮ): ОКУУ ПРОЦЕССИНИН ГРАФИГИ