Чет өлкөлүк өнөктөштөр
Өнөктөш университеттер

Москва педагогикалык университети

Красноярск мамлекеттик агрардык университети

ЕврАзЭСтин Парламенттер аралык ассамблеясынын алдындагы университети

Новосибирск мамлекеттик университети

Д.Ф. Устинова атындагы БМТУ

Ю.А.Гагарина атындагы СМТУ

Урал федералдык университети

Тюмен мамлекеттик университети

Дон мамлекеттик техникалык университети

Пущин атындагы мамлекеттик табият таануу институту

Москва мамлекеттик аймактык университети

Алтай мамлекеттик университети

Б.Б. Городина атындагы Калмак мамлекеттик университети

Чуваш мамлекеттик университети

Российский университет кооперации

Балтика эл аралык академиясы

“Белгород мамлекеттик улуттук изилдөө университетинин” Старый Оскол филиалы

Юго-Западный государственный университет

Ташкент мамлекеттик экономика университети

Абай атындагы Казак мамлекеттик университети

Алматы технологиялык университети

Махамбет Утемисов атындагы Батыш Казак университети

Шолом Алейхем атындагы Приамур мамлекеттик университети

Ч.Валиханов атындагы тарых жана этнология институту

Caucasus University

Шеньян педагогикалык университети

Синьцзян педагогикалык университети

Nanjing Audit University

Франциска Скорины атындагы Гомель мамлекеттик университети

University of Ruse “Angel Kanchev

Daffodil International University

Akaki Tsereteli State University

University of Stefan cel Mare Suceava

Kiit University

ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI

University of South-Eastern Norway

Кастамону Университети

Карадениз техникалык университети

Вроцлав табигый тарых университети

Мендель атындагы айыл чарба жана токой чарба университети