Erasmus+

Эразмус Мундус – бул Европадагы жогорку билим берүүнүн сапатын жогорулатууга жана үчүнчү өлкөлөр менен өз ара аракеттенүү аркылуу адамдар менен маданияттардын ортосундагы диалогду жана түшүнүүнү илгерилетүүгө багытталган жогорку билим алмашуу жана кызматташтык программасы. Кошумчалай кетсек, программа Европа Биримдиги менен бул өлкөлөрдүн ортосундагы алмашуу программаларын активдештирүү аркылуу үчүнчү өлкөлөрдүн жогорку окуу жайларынын кызматташуусу үчүн адам ресурстарын жана эл аралык потенциалды өнүктүрүүгө салым кошот.